StubLocalAndroidVirtualDevice

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice implements IConfigurableVirtualDevice

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidVirtualDevice


Zastępczy identyfikator IDevice używany przez DeviceManager do alokacji, gdy DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() ma true

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial, int offset)

Metody publiczne

Integer getDeviceNumOffset ()

Zwraca znane przesunięcie numeru urządzenia, jeśli jest dostępne, zwraca wartość null, jeśli przesunięcie numeru urządzenia nie jest ustawione.

Konstruktorzy publiczni

StubLocalAndroidVirtualDevice

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial, 
                int offset)

Parametry
serial String

offset int

Metody publiczne

pobierzDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Zwraca znane przesunięcie numeru urządzenia, jeśli jest dostępne, zwraca wartość null, jeśli przesunięcie numeru urządzenia nie jest ustawione.

Zwroty
Integer