קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TcpDevice

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


מציין מיקום IDevice המשמש את IDevice להקצאה כאשר DeviceManager DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() true

סיכום

בנאים ציבוריים

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

שיטות ציבוריות

String getKnownDeviceIp ()

מחזירה את ה-IP המשויך הידוע אם זמין, מחזירה null אם אין ip ידוע.

בנאים ציבוריים

TcpDevice

public TcpDevice (String serial)

פרמטרים
serial String

TcpDevice

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

פרמטרים
serial String

knownDeviceIp String

שיטות ציבוריות

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

מחזירה את ה-IP המשויך הידוע אם זמין, מחזירה null אם אין ip ידוע.

החזרות
String