מידע על משתמש

public final class UserInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.UserInfo


בדומה לשיעור UserInfo מהפלטפורמה.

זה נועד להיות דומה ל-android.content.pm.UserInfo.

מאחסן נתונים והיגיון בסיסי סביב המידע עבור משתמש אחד.

סיכום

קבועים

int FLAGS_NOT_SECONDARY

int FLAG_EPHEMERAL

int FLAG_FOR_TESTING

int FLAG_GUEST

int FLAG_MAIN

int FLAG_MANAGED_PROFILE

int FLAG_PRIMARY

int FLAG_PROFILE

int FLAG_RESTRICTED

int USER_SYSTEM

שדות

public static final String CLONE_PROFILE_TYPE

public static final String COMMUNAL_PROFILE_TYPE

בנאים ציבוריים

UserInfo (int userId, String userName, int flag, boolean isRunning)
UserInfo (int userId, String userName, int flag, boolean isRunning, String userType)

שיטות ציבוריות

int flag ()
boolean isCloneProfile ()
boolean isCommunalProfile ()
boolean isEphemeral ()
boolean isFlagForTesting ()
boolean isGuest ()
boolean isMain ()
boolean isManagedProfile ()
boolean isPrimary ()
boolean isRunning ()
boolean isSecondary ()
boolean isSystem ()
boolean isUserType ( UserInfo.UserType userType, int currentUserId)

החזר אם מופע זה הוא מהסוג שצוין.

int userId ()
String userName ()

קבועים

FLAGS_NOT_SECONDARY

public static final int FLAGS_NOT_SECONDARY

ערך קבוע: 45 (0x0000002d)

FLAG_EPHEMERAL

public static final int FLAG_EPHEMERAL

ערך קבוע: 256 (0x00000100)

FLAG_FOR_TESTING

public static final int FLAG_FOR_TESTING

ערך קבוע: 32768 (0x00008000)

FLAG_GUEST

public static final int FLAG_GUEST

ערך קבוע: 4 (0x00000004)

FLAG_MAIN

public static final int FLAG_MAIN

ערך קבוע: 16384 (0x00004000)

FLAG_MANAGED_PROFILE

public static final int FLAG_MANAGED_PROFILE

ערך קבוע: 32 (0x00000020)

FLAG_PRIMARY

public static final int FLAG_PRIMARY

ערך קבוע: 1 (0x00000001)

FLAG_PROFILE

public static final int FLAG_PROFILE

ערך קבוע: 4096 (0x00001000)

FLAG_RESTRICTED

public static final int FLAG_RESTRICTED

ערך קבוע: 8 (0x00000008)

USER_SYSTEM

public static final int USER_SYSTEM

ערך קבוע: 0 (0x00000000)

שדות

CLONE_PROFILE_TYPE

public static final String CLONE_PROFILE_TYPE

COMMUNAL_PROFILE_TYPE

public static final String COMMUNAL_PROFILE_TYPE

בנאים ציבוריים

מידע על משתמש

public UserInfo (int userId, 
        String userName, 
        int flag, 
        boolean isRunning)

פרמטרים
userId int

userName String

flag int

isRunning boolean

מידע על משתמש

public UserInfo (int userId, 
        String userName, 
        int flag, 
        boolean isRunning, 
        String userType)

פרמטרים
userId int

userName String

flag int

isRunning boolean

userType String

שיטות ציבוריות

דֶגֶל

public int flag ()

החזרות
int

isCloneProfile

public boolean isCloneProfile ()

החזרות
boolean

isCommunalProfile

public boolean isCommunalProfile ()

החזרות
boolean

היא ארעית

public boolean isEphemeral ()

החזרות
boolean

isFlagForTesting

public boolean isFlagForTesting ()

החזרות
boolean

isGuest

public boolean isGuest ()

החזרות
boolean

isMain

public boolean isMain ()

החזרות
boolean

isManagedProfile

public boolean isManagedProfile ()

החזרות
boolean

isPrimary

public boolean isPrimary ()

החזרות
boolean

רץ

public boolean isRunning ()

החזרות
boolean

הוא משני

public boolean isSecondary ()

החזרות
boolean

isSystem

public boolean isSystem ()

החזרות
boolean

isUserType

public boolean isUserType (UserInfo.UserType userType, 
        int currentUserId)

החזר אם מופע זה הוא מהסוג שצוין.

פרמטרים
userType UserInfo.UserType

currentUserId int

החזרות
boolean

זהות המשתמש

public int userId ()

החזרות
int

שם משתמש

public String userName ()

החזרות
String