בקר סוללה

public class BatteryController
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.battery.BatteryController


מחלקת שירות המאפשרת לשלוט במצב טעינת הסוללה של מכשיר.

סיכום

בוני ציבור

BatteryController ()

שיטות ציבוריות

static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

חזרת IBatteryInfo של מכשיר.

static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

מחזירה את מצב הטעינה של המכשיר.

בוני ציבור

בקר סוללה

public BatteryController ()

שיטות ציבוריות

getBatteryInfoForDevice

public static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

חזרת IBatteryInfo של מכשיר. מחזיר null אם משהו משתבש או אם המכשיר אינו נתמך.

פרמטרים
device ITestDevice

החזרות
IBatteryInfo

getDeviceChargingState

public static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

מחזירה את מצב הטעינה של המכשיר. אם המכשיר אינו תומך בו תחזור IBatteryInfo.BatteryState.UNDEFINED .

פרמטרים
device ITestDevice

החזרות
IBatteryInfo.BatteryState

זורק
DeviceNotAvailableException