חיבור מופשט

public abstract class AbstractConnection
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.connection.AbstractConnection


ייצוג קשר מופשט.

סיכום

בנאים ציבוריים

AbstractConnection ()

שיטות ציבוריות

void initializeConnection ()

אתחל את החיבור של המכשיר.

void notifyAdbRebootCalled ()

הודע כאשר doAdbReboot נקרא.

void reconnect (String serial)

חבר מחדש את החיבור למכשיר.

void reconnectForRecovery (String serial)

חבר מחדש את החיבור למכשיר לשגרת השחזור.

void recoverVirtualDevice ( ITestDevice device, DeviceNotAvailableException dnae)

שחזר את המכשיר הנתון עם איפוס המכשיר.

void tearDownConnection ()

נקה את החיבור.

בנאים ציבוריים

חיבור מופשט

public AbstractConnection ()

שיטות ציבוריות

אתחול החיבור

public void initializeConnection ()

אתחל את החיבור של המכשיר.

זורק
com.android.tradefed.targetprep.TargetSetupError
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

notifyAdbRebootCalled

public void notifyAdbRebootCalled ()

הודע כאשר doAdbReboot נקרא.

להתחבר מחדש

public void reconnect (String serial)

חבר מחדש את החיבור למכשיר.

פרמטרים
serial String : המספר הסידורי של המכשיר.

זורק
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

reconnectForRecovery

public void reconnectForRecovery (String serial)

חבר מחדש את החיבור למכשיר לשגרת השחזור.

פרמטרים
serial String : המספר הסידורי של המכשיר.

זורק
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

recoverVirtualDevice

public void recoverVirtualDevice (ITestDevice device, 
                DeviceNotAvailableException dnae)

שחזר את המכשיר הנתון עם איפוס המכשיר.

פרמטרים
device ITestDevice : ה- ITestDevice משמש למטפל באיפוס מכשיר.

dnae DeviceNotAvailableException : ה- DeviceNotAvailableException הוא חריג התקן קיים שאינו זמין.

זורק
DeviceNotAvailableException אם נכשל בשחזור המכשיר.

TearDownConnection

public void tearDownConnection ()

נקה את החיבור.