Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

AtraceRunMetric Collector

public class AtraceRunMetricCollector
extends FilePullerDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.FilePullerDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.AtraceRunMetricCollector


Zbiera ślady ze wszystkich katalogów testowych w danym katalogu z urządzenia testowego, rejestruje katalog testowy i przetwarza końcowe pliki śladów w katalogu testowym i agreguje metryki.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AtraceRunMetricCollector ()

Metody publiczne

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przypadku testowego.

void processMetricDirectory (String key, File metricDirectory, DeviceMetricData runData)

Implementacja metody powinna umożliwiać logowanie katalogu, parsowanie go w celu umieszczenia metryk w DeviceMetricData .

void processMetricFile (String key, File metricFile, DeviceMetricData runData)

Implementacja metody powinna umożliwiać logowanie pliku, parsowanie go w celu umieszczenia metryk w DeviceMetricData .

Konstruktorzy publiczni

AtraceRunMetric Collector

public AtraceRunMetricCollector ()

Metody publiczne

onTestEnd

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przypadku testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowująca dane dla przypadku testowego. Będzie tym samym obiektem, co podczas BaseDeviceMetricCollector.onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map)) .

processMetricDirectory

public void processMetricDirectory (String key, 
        File metricDirectory, 
        DeviceMetricData runData)

Implementacja metody powinna umożliwiać logowanie katalogu, parsowanie go w celu umieszczenia metryk w DeviceMetricData .

Parametry
key String : klucz opcji powiązany z pobranym katalogiem.

metricDirectory File : ERROR(/File) pobrany z urządzenia pasującego do klawisza opcji.

runData DeviceMetricData : DeviceMetricData , w której mogą być przechowywane metryki.

processMetricFile

public void processMetricFile (String key, 
        File metricFile, 
        DeviceMetricData runData)

Implementacja metody powinna umożliwiać logowanie pliku, parsowanie go w celu umieszczenia metryk w DeviceMetricData .

Parametry
key String : klucz opcji powiązany z pobranym plikiem.

metricFile File : ERROR(/File) pobrany z urządzenia pasującego do klawisza opcji.

runData DeviceMetricData : DeviceMetricData , w której mogą być przechowywane metryki.