Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

BugreportzOnTestCaseFailureCollector

public class BugreportzOnTestCaseFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnTestCaseFailure Collector


Zbierz raport błędów, gdy przypadek testowy w przebiegu zakończy się niepowodzeniem.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BugreportzOnTestCaseFailureCollector ()

Metody publiczne

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Wywołanie zwrotne w przypadku niepowodzenia przypadku testowego.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Oddzwanianie po uruchomieniu testu.

Konstruktorzy publiczni

BugreportzOnTestCaseFailureCollector

public BugreportzOnTestCaseFailureCollector ()

Metody publiczne

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Wywołanie zwrotne w przypadku niepowodzenia przypadku testowego.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowująca dane dla przypadku testowego.

test TestDescription : TestDescription przypadku testowego w toku.

naTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowująca dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem, co podczas onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

po uruchomieniuTestu

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Oddzwanianie po uruchomieniu testu.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowująca dane dla przebiegu.