DebugHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


Kolektor, który będzie gromadzić i rejestrować dzienniki po stronie hosta, gdy wystąpi awaria przypadku testowego.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DebugHostLogOnFailureCollector ()

Metody publiczne

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Wywołanie zwrotne, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Oddzwanianie po uruchomieniu testu.

Konstruktory publiczne

DebugHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

Metody publiczne

onTestNiepowodzenie

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Wywołanie zwrotne, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.

Parametry
testData DeviceMetricData : element DeviceMetricData przechowujący dane dla przypadku testowego.

test TestDescription : TestDescription przypadku testowego w toku.

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Oddzwanianie po uruchomieniu testu.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu.