Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

GcovKernelCodeCoverageCollector

public final class GcovKernelCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.GcovKernelCodeCoverageCollector


Gcov çekirdek kapsamı ölçümlerini hata ayıklamalardan ve cihazdan çekip çıkaracak ve ardından bunları test yapıtları olarak günlüğe kaydedecek bir BaseDeviceMetricCollector .

Özet

alanlar

public static final String CHECK_DEBUGFS_MNT_COMMAND

public static final String COPY_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

public static final String DEBUGFS_PATH

public static final String MAKE_GCDA_TEMP_DIR_COMMAND_FMT

public static final String MAKE_TEMP_DIR_COMMAND

public static final String MOUNT_DEBUGFS_COMMAND

public static final String RESET_GCOV_COUNTS_COMMAND

public static final String TAR_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

public static final String UNMOUNT_DEBUGFS_COMMAND

kamu inşaatçılar

GcovKernelCodeCoverageCollector ()

Genel yöntemler

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Bir test çalıştırması sona erdiğinde geri arama.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData, int testCount)
void setConfiguration ( IConfiguration config)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

alanlar

CHECK_DEBUGFS_MNT_COMMAND

public static final String CHECK_DEBUGFS_MNT_COMMAND

COPY_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

public static final String COPY_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

DEBUGFS_PATH

public static final String DEBUGFS_PATH

MAKE_GCDA_TEMP_DIR_COMMAND_FMT

public static final String MAKE_GCDA_TEMP_DIR_COMMAND_FMT

MAKE_TEMP_DIR_COMMAND

public static final String MAKE_TEMP_DIR_COMMAND

MOUNT_DEBUGFS_COMMAND

public static final String MOUNT_DEBUGFS_COMMAND

RESET_GCOV_COUNTS_COMMAND

public static final String RESET_GCOV_COUNTS_COMMAND

TAR_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

public static final String TAR_GCOV_DATA_COMMAND_FMT

UNMOUNT_DEBUGFS_COMMAND

public static final String UNMOUNT_DEBUGFS_COMMAND

kamu inşaatçılar

GcovKernelCodeCoverageCollector

public GcovKernelCodeCoverageCollector ()

Genel yöntemler

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Bir test çalıştırması sona erdiğinde geri arama. Bu temizlik zamanı olmalı.

parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırma için verileri tutan DeviceMetricData . BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) sırasındakiyle aynı nesne olacaktır.

currentRunMetrics : ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) işlevine iletilen geçerli metrik haritası.

Atar
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart'ta

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData, 
        int testCount)

parametreler
runData DeviceMetricData

testCount int

Atar
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration config)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

parametreler
config IConfiguration