LogcatTimingMetricCollector

public class LogcatTimingMetricCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatTimingMetricCollector


Zbieracz metryk, który zbiera informacje o czasie (np. czas przełączenia użytkownika) z logcat podczas jednego lub wielu powtarzanych testów, używając podanych wzorców wyrażeń regularnych do analizowania sygnałów początku i końca zdarzenia z linii logcat.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

LogcatTimingMetricCollector ()

Metody publiczne

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przypadku testowego.

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Wywołanie zwrotne, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData testData)

Oddzwanianie po uruchomieniu testu.

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

Oddzwanianie po uruchomieniu przypadku testowego.

Konstruktory publiczne

LogcatTimingMetricCollector

public LogcatTimingMetricCollector ()

Metody publiczne

na końcu testu

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przypadku testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
testData DeviceMetricData : element DeviceMetricData przechowujący dane dla przypadku testowego. Będzie tym samym obiektem, co podczas onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map)) .

onTestNiepowodzenie

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Wywołanie zwrotne, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.

Parametry
testData DeviceMetricData : element DeviceMetricData przechowujący dane dla przypadku testowego.

test TestDescription : TestDescription przypadku testowego w toku.

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Oddzwanianie po zakończeniu przebiegu testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem, co podczas onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData testData)

Oddzwanianie po uruchomieniu testu.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu.

Rzuty
DeviceNotAvailableException

onTestStart

public void onTestStart (DeviceMetricData testData)

Oddzwanianie po uruchomieniu przypadku testowego.

Parametry
testData DeviceMetricData : element DeviceMetricData przechowujący dane dla przypadku testowego.

Rzuty
DeviceNotAvailableException