LogcatTimingMetricCollector

public class LogcatTimingMetricCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatTimingMetricCollector


Logcat satırlarından bir olayın başlangıç ​​ve bitiş sinyallerini ayrıştırmak için verilen regex modellerini kullanarak bir veya daha fazla tekrarlanan test sırasında logcat'ten zamanlama bilgilerini (örn. kullanıcı geçiş süresi) toplayan bir metrik toplayıcı.

Özet

kamu inşaatçılar

LogcatTimingMetricCollector ()

Genel yöntemler

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Bir test senaryosu sona erdiğinde geri arama.

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Bir test çalıştırması sona erdiğinde geri arama.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData testData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

void onTestStart ( DeviceMetricData testData)

Bir test senaryosu başlatıldığında geri arama.

kamu inşaatçılar

LogcatTimingMetricCollector

public LogcatTimingMetricCollector ()

Genel yöntemler

onTestEnd

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Bir test senaryosu sona erdiğinde geri arama. Bu temizlik zamanı olmalı.

parametreler
testData DeviceMetricData : test durumu için verileri tutan DeviceMetricData . onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) sırasındakiyle aynı nesne olacaktır.

currentTestCaseMetrics : ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map)) iletilen geçerli metrik haritası.

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Bir test durumu başarısız olduğunda geri arama.

parametreler
testData DeviceMetricData : test durumu için verileri tutan DeviceMetricData .

test TestDescription : devam eden test senaryosunun TestDescription .

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Bir test çalıştırması sona erdiğinde geri arama. Bu temizlik zamanı olmalı.

parametreler
testData DeviceMetricData : çalıştırma için verileri tutan DeviceMetricData . onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) sırasındakiyle aynı nesne olacaktır.

currentTestCaseMetrics : ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) işlevine iletilen geçerli metrik haritası.

onTestRunStart'ta

public void onTestRunStart (DeviceMetricData testData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

parametreler
testData DeviceMetricData : çalıştırma için verileri tutan DeviceMetricData .

Atar
DeviceNotAvailableException

onTestStart'ta

public void onTestStart (DeviceMetricData testData)

Bir test senaryosu başlatıldığında geri arama.

parametreler
testData DeviceMetricData : test durumu için verileri tutan DeviceMetricData .

Atar
DeviceNotAvailableException