קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

MetricOption

public abstract @interface MetricOption
implements Annotation

com.android.tradefed.device.metric.MetricOption


ביאור לשיטות בדיקה עם הערות עם @Test , או אם ההערה היא חלק מרשימת ההערות של TestDescription המאפשרת לציין כמה פרמטרים מועילים עבור: כוונון התנהגות האספנים, סינון של כמה שיטות.

סיכום

שיטות ציבוריות

String group ()

מגדיר שם קבוצה, כל השיטה עם הערות באותו שם תחשב כחלק מאותה קבוצה.

שיטות ציבוריות

קְבוּצָה

public String group ()

מגדיר שם קבוצה, כל השיטה עם הערות באותו שם תחשב כחלק מאותה קבוצה. כברירת מחדל או כאשר ההערה אינה מוגדרת, השיטה תחשב כחלק מקבוצת ברירת מחדל. ניתן להפריד באמצעות פסיק כדי להיות חלק ממספר קבוצות.

החזרות
String