ModułLogcatCollector

public class ModuleLogcatCollector
extends LogcatOnFailureCollector

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.LogcatOnFailureCollector
com.android.tradefed.device.metric.ModuleLogcatCollector


Wersja kolektora logcat, ale dla modułu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ModuleLogcatCollector ()

Metody publiczne

boolean captureModuleLevel ()
void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Oddzwonienie w przypadku niepowodzenia przypadku testowego.

void onTestModuleEnded ()

Umożliwia przechwycenie zdarzenia zakończonego modułem.

void onTestModuleStarted ()

Umożliwia przechwycenie zdarzenia uruchomionego modułu.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu uruchomienia testowego.

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

Wywołanie zwrotne dla zdarzeń testRunFailed

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Wywołanie zwrotne po rozpoczęciu uruchomienia testowego.

Konstruktorzy publiczni

ModułLogcatCollector

public ModuleLogcatCollector ()

Metody publiczne

poziom modułu przechwytującego

public boolean captureModuleLevel ()

Zwroty
boolean

na TestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
        TestDescription test)

Oddzwonienie w przypadku niepowodzenia przypadku testowego.

Parametry
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przypadku testowego.

test TestDescription : TestDescription przypadku testowego w toku.

Rzuca
DeviceNotAvailableException

onTestModuleEnded

public void onTestModuleEnded ()

Umożliwia przechwycenie zdarzenia zakończonego modułem.

Rzuca
DeviceNotAvailableException

onTestModuleStarted

public void onTestModuleStarted ()

Umożliwia przechwycenie zdarzenia uruchomionego modułu.

Rzuca
DeviceNotAvailableException

naTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu uruchomienia testowego. To powinien być czas na sprzątanie.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu. Będzie tym samym obiektem, co podczas onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bieżąca mapa metryk przekazana do ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

onTestRun nie powiódł się

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
        FailureDescription failure)

Wywołanie zwrotne dla zdarzeń testRunFailed

Rzuca
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Wywołanie zwrotne po rozpoczęciu uruchomienia testowego.

Parametry
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData przechowujący dane dla przebiegu.