Ekran GörüntüsüOnFailureCollector

public class ScreenshotOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScreenshotOnFailureCollector


Bir test senaryosu başarısız olduğunda ekran görüntüsünü yakalayıp günlüğe kaydedecek toplayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

ScreenshotOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

Bir test senaryosu başarısız olduğunda geri arama.

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

Kamu inşaatçıları

Ekran GörüntüsüOnFailureCollector

public ScreenshotOnFailureCollector ()

Genel yöntemler

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

Bir test senaryosu başarısız olduğunda geri arama.

Parametreler
testData DeviceMetricData : test senaryosuna ilişkin verileri tutan DeviceMetricData .

test TestDescription : Devam eden test senaryosunun TestDescription .

Atar
DeviceNotAvailableException

onTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

Bir test çalıştırması başlatıldığında geri arama.

Parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırmaya ait verileri tutan DeviceMetricData .