TraceCmdCollector

public class TraceCmdCollector
extends AtraceCollector

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.AtraceCollector
com.android.tradefed.device.metric.TraceCmdCollector


IMetricCollector , który zbiera ślady podczas testu przy użyciu trace-cmd i rejestruje je w wywołaniu.

Ten kolektor śladów pozwala na odłączenie USB podczas testu (jak w przypadku testowania zasilania).

Domyślne narzędzie systemowe, atrace, jest używane w tandemie z tym kolektorem do ustawiania flag sysfs specyficznych dla Androida.

Należy określić plik binarny trace-cmd (https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt/trace-cmd.git) zgodny z systemem Android.

Spowoduje to załadowanie formatu trace.dat (patrz man 5 trace-cmd.dat) utworzonego przez trace-cmd.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TraceCmdCollector ()

Metody chronione

LogDataType getLogType ()
void startTracing ( ITestDevice device)
void stopTracing ( ITestDevice device)

Konstruktory publiczne

TraceCmdCollector

public TraceCmdCollector ()

Metody chronione

getLogType

protected LogDataType getLogType ()

Zwroty
LogDataType

startŚledzenie

protected void startTracing (ITestDevice device)

Parametry
device ITestDevice

Rzuty
DeviceNotAvailableException

stopŚledzenie

protected void stopTracing (ITestDevice device)

Parametry
device ITestDevice

Rzuty
DeviceNotAvailableException