קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IHostOptions.PermitLimitType

public static final enum IHostOptions.PermitLimitType

com.android.tradefed.host.IHostOptions.PermitLimitType


Enum המתאר את מגבילי ההיתרים האפשריים

סיכום

ערכי מנה

IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_DOWNLOAD

IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_FLASHER

IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_VIRTUAL_DEVICE_STARTUP

שיטות ציבוריות

static IHostOptions.PermitLimitType valueOf (String name)
static final PermitLimitType[] values ()

ערכי מנה

CONCURRENT_DOWNLOAD

public static final IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_DOWNLOAD

CONCURRENT_FLASHER

public static final IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_FLASHER

CONCURRENT_VIRTUAL_DEVICE_STARTUP

public static final IHostOptions.PermitLimitType CONCURRENT_VIRTUAL_DEVICE_STARTUP

שיטות ציבוריות

ערך של

public static IHostOptions.PermitLimitType valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
IHostOptions.PermitLimitType

ערכים

public static final PermitLimitType[] values ()

החזרות
PermitLimitType[]