קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

מתזמן

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IR מתזמן


ממשק לתזמון מחדש של תצורה לביצוע עתידי.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract boolean rescheduleCommand ()

קבעו מחדש את הפקודה לביצוע עתידי.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

מתזמן תצורה לביצוע עתידי.

שיטות ציבוריות

rescheduleCommand

public abstract boolean rescheduleCommand ()

קבעו מחדש את הפקודה לביצוע עתידי.

על הפקודה לכבד את ICommandOptions#getLoopTime() ולתזמן את הפקודה עם העיכוב המתאים.

החזרות
boolean true אם הפקודה תוזמנה מחדש. false אחרת

schedulConfig

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

מתזמן תצורה לביצוע עתידי.

פרמטרים
config IConfiguration : ה- IConfiguration להפעלה

החזרות
boolean true אם תצורת התצורה תוזמנה מחדש. false אחרת