TestInformation.Builder

public static class TestInformation.Builder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.TestInformation.Builder


Bir TestInformation örneği oluşturmak için oluşturucu.

Özet

Genel yöntemler

TestInformation build ()
TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)
TestInformation.Builder setInvocationContext ( IInvocationContext context)

Genel yöntemler

inşa etmek

public TestInformation build ()

İadeler
TestInformation

setBağımlılıklarKlasörü

public TestInformation.Builder setDependenciesFolder (File dependenciesFolder)

Parametreler
dependenciesFolder File

İadeler
TestInformation.Builder

setInvokasyonContext

public TestInformation.Builder setInvocationContext (IInvocationContext context)

Parametreler
context IInvocationContext

İadeler
TestInformation.Builder