קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TestInvocation.RunMode

public static final enum TestInvocation.RunMode
extends Enum< TestInvocation.RunMode >

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.RunMode >
com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.RunMode


המצב השונה בו קריאה יכולה להיתקל.

סיכום

ערכי Enum

TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

TestInvocation.RunMode REGULAR

TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

TestInvocation.RunMode SANDBOX

שיטות ציבוריות

static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)
static final RunMode[] values ()

ערכי Enum

DELEGATED_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

PARENT_SANDBOX

public static final TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

רגיל

public static final TestInvocation.RunMode REGULAR

REMOTE_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

ארגז חול

public static final TestInvocation.RunMode SANDBOX

שיטות ציבוריות

ערך של

public static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
TestInvocation.RunMode

ערכים

public static final RunMode[] values ()

החזרות
RunMode[]