קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TestInvocation.Stage

public static final enum TestInvocation.Stage
extends Enum< TestInvocation.Stage >

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage >
com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.Stage


סיכום

ערכי Enum

TestInvocation.Stage ERROR

TestInvocation.Stage SETUP

TestInvocation.Stage TEARDOWN

TestInvocation.Stage TEST

שיטות ציבוריות

String getName ()
static TestInvocation.Stage valueOf (String name)
static final Stage[] values ()

ערכי Enum

שְׁגִיאָה

public static final TestInvocation.Stage ERROR

להכין

public static final TestInvocation.Stage SETUP

לקרוע

public static final TestInvocation.Stage TEARDOWN

מִבְחָן

public static final TestInvocation.Stage TEST

שיטות ציבוריות

getName

public String getName ()

החזרות
String

ערך של

public static TestInvocation.Stage valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
TestInvocation.Stage

ערכים

public static final Stage[] values ()

החזרות
Stage[]