Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ParentShardReplikuj

public class ParentShardReplicate
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.ParentShardReplicate


Replikuj konfigurację jednego urządzenia na wszystkie inne urządzenia, które będą częścią shardingu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ParentShardReplicate ()

Metody publiczne

static void replicatedSetup ( IConfiguration config, IKeyStoreClient client)

Sklonuj konfigurację jednego urządzenia do tylu urządzeń, na ile będzie docelowy sharding.

Konstruktorzy publiczni

ParentShardReplikuj

public ParentShardReplicate ()

Metody publiczne

zreplikowana konfiguracja

public static void replicatedSetup (IConfiguration config, 
                IKeyStoreClient client)

Sklonuj konfigurację jednego urządzenia do tylu urządzeń, na ile będzie docelowy sharding.

Parametry
config IConfiguration : konfiguracja, która przeniesie replikację.

client IKeyStoreClient : klient magazynu kluczy.