IToken Sağlayıcı

public interface ITokenProvider

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenProvider


Belirli bir cihazın belirteçlerini sağlayabilen bir nesneyi tanımlayan arayüz. Her uygulama bir veya daha fazla jetonu kontrol edebilir.

Belirteç, belirli bir cihazda bulunan özel bir özelliktir.

Belirli bir belirteci talep eden testlerin, belirteci sağlayan cihaza karşı çalıştırılmasını sağlamak için parçalama sırasında belirteçler kullanılır.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean hasToken ( ITestDevice device, TokenProperty token)

Cihazın belirli bir belirteci olup olmadığını sorgulayın ve döndürün.

Genel yöntemler

hasToken

public abstract boolean hasToken (ITestDevice device, 
                TokenProperty token)

Cihazın belirli bir belirteci olup olmadığını sorgulayın ve döndürün.

parametreler
device ITestDevice : Belirteçleri için sorgulanan cihaz.

token TokenProperty : Kontrol edilecek belirteç

İadeler
boolean Aygıtta belirteç varsa true, aksi takdirde false.