Żądanie IToken

public interface ITokenRequest
implements IRemoteTest

com.android.tradefed.invoker.shard.token.ITokenRequest


Interfejs, który IRemoteTest może zaimplementować, aby ujawnić fakt, że wymaga urządzenia ze specjalnym tokenem.

Streszczenie

Metody publiczne

default getRequiredTokens ( TestInformation testInfo)

Zwraca listę wymaganych tokenów przez test.

default getRequiredTokens ()

Zwraca listę wymaganych tokenów przez test.

Metody publiczne

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens (TestInformation testInfo)

Zwraca listę wymaganych tokenów przez test. Zwraca wartość null, jeśli nie ma obsługi tokenu.

Parametry
testInfo TestInformation

Zwroty

getRequiredTokens

public  getRequiredTokens ()

Zwraca listę wymaganych tokenów przez test. Zwraca wartość null, jeśli nie ma obsługi tokenu.

Zwroty