Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TokenProviderHelper

public class TokenProviderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProviderHelper


Helper, który daje dostawcę powiązanego z konkretnym tokenem, aby dowiedzieć się, czy urządzenie obsługuje token.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TokenProviderHelper ()

Metody publiczne

static ITokenProvider getTokenProvider ( TokenProperty param)

Zwraca ITokenProvider skojarzony z żądanym tokenem.

Konstruktorzy publiczni

TokenProviderHelper

public TokenProviderHelper ()

Metody publiczne

getTokenProvider

public static ITokenProvider getTokenProvider (TokenProperty param)

Zwraca ITokenProvider skojarzony z żądanym tokenem.

Parametry
param TokenProperty

Zwroty
ITokenProvider