Belirteç SağlayıcıYardımcı

public class TokenProviderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProviderHelper


Bir cihazın belirteci destekleyip desteklemediğini öğrenmek için sağlayıcıya belirli bir belirteçle ilişkili veren yardımcı.

Özet

kamu inşaatçılar

TokenProviderHelper ()

Genel yöntemler

static ITokenProvider getTokenProvider ( TokenProperty param)

İstenen belirteçle ilişkili ITokenProvider döndürür.

kamu inşaatçılar

Belirteç SağlayıcıYardımcı

public TokenProviderHelper ()

Genel yöntemler

getTokenProvider

public static ITokenProvider getTokenProvider (TokenProperty param)

İstenen belirteçle ilişkili ITokenProvider döndürür.

parametreler
param TokenProperty

İadeler
ITokenProvider