TokenProviderHelper

public class TokenProviderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.token.TokenProviderHelper


Bir cihazın belirteci destekleyip desteklemediğini öğrenmek için sağlayıcıya belirli bir belirteçle ilişkili bilgileri veren yardımcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

TokenProviderHelper ()

Genel yöntemler

static ITokenProvider getTokenProvider ( TokenProperty param)

İstenen belirteçle ilişkili ITokenProvider döndürür.

Kamu inşaatçıları

TokenProviderHelper

public TokenProviderHelper ()

Genel yöntemler

getTokenProvider

public static ITokenProvider getTokenProvider (TokenProperty param)

İstenen belirteçle ilişkili ITokenProvider döndürür.

Parametreler
param TokenProperty

İadeler
ITokenProvider