TracingLogger

public class TracingLogger
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.tracing.TracingLogger


فئة تساعد في إدارة التتبع لكل طلب اختبار.

ملخص

المنشأت العامة

TracingLogger ()

الأساليب العامة

static ActiveTrace createActiveTrace (long pid, long tid)

إنشاء وتسجيل تتبع نشط لاستدعاء.

static File finalizeTrace ()

إنهاء التتبع ومسح التتبع.

static ActiveTrace getActiveTrace ()

تُرجع التتبع النشط الحالي للاستدعاء ، أو تُرجع القيمة الخالية إذا لم يكن هناك أي تتبع.

المنشأت العامة

TracingLogger

public TracingLogger ()

الأساليب العامة

createActiveTrace

public static ActiveTrace createActiveTrace (long pid, 
                long tid)

إنشاء وتسجيل تتبع نشط لاستدعاء.

حدود
pid long : معرف العملية الحالية

tid long : معرف الموضوع الحالي

عائدات
ActiveTrace

finalizeTrace

public static File finalizeTrace ()

إنهاء التتبع ومسح التتبع.

عائدات
File

getActiveTrace

public static ActiveTrace getActiveTrace ()

تُرجع التتبع النشط الحالي للاستدعاء ، أو تُرجع القيمة الخالية إذا لم يكن هناك أي تتبع.

عائدات
ActiveTrace