DeviceStorageAgeResourceMetricCollector

public class DeviceStorageAgeResourceMetricCollector
extends Object implements IResourceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.monitoring.collector.DeviceStorageAgeResourceMetricCollector


Depolama yaşını logcat'tan ayrıştırın. Bu toplayıcı için depolamanın etkinleştirilmesi gerekir. Lütfen bu toplayıcıyı kullanmadan önce kontrol edin, aksi takdirde boş kaynaklar döndürecektir.

Özet

Alanlar

public static final String AGE_TAG

public static final String LIFE_A_TAG

public static final String LIFE_B_TAG

public static final String STORAGE_AGE_CMD_FORMAT

public static final Pattern STORAGE_AGE_PATTERN

public static final String STORAGE_AGE_RESOURCE_NAME

Kamu inşaatçıları

DeviceStorageAgeResourceMetricCollector ()

Genel yöntemler

getDeviceResourceMetrics ( DeviceDescriptor descriptor, IDeviceManager deviceManager)

Cihaz kaynağı ölçümlerini toplar.

Alanlar

AGE_TAG

public static final String AGE_TAG

LIFE_A_TAG

public static final String LIFE_A_TAG

LIFE_B_TAG

public static final String LIFE_B_TAG

STORAGE_AGE_CMD_FORMAT

public static final String STORAGE_AGE_CMD_FORMAT

STORAGE_AGE_PATTERN

public static final Pattern STORAGE_AGE_PATTERN

STORAGE_AGE_RESOURCE_NAME

public static final String STORAGE_AGE_RESOURCE_NAME

Kamu inşaatçıları

DeviceStorageAgeResourceMetricCollector

public DeviceStorageAgeResourceMetricCollector ()

Genel yöntemler

getDeviceResourceMetrics

public  getDeviceResourceMetrics (DeviceDescriptor descriptor, 
                IDeviceManager deviceManager)

Cihaz kaynağı ölçümlerini toplar. İşlev getDeviceMetricizeTimeoutMs() ms içinde dönmelidir, aksi takdirde sonuç LabResourceDeviceMonitor tarafından atlanır. Ayrıca pahalı işlemlerden önce lütfen Thread.currentThread().isInterrupted() öğesini kontrol edin ve hemen geri dönün.

Parametreler
descriptor DeviceDescriptor : Ölçüm cihazıyla ilgili DeviceDescriptor .

deviceManager IDeviceManager : IDeviceManager örneği.

İadeler
Cihaz Resource bir ERROR(/Collection) .