מעבד MetricFilePostProcessor

public class MetricFilePostProcessor
extends BasePostProcessor

java.lang.Object
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.MetricFilePostProcessor


משמש להעלאת קובץ יומן המדדים שנאסף במהלך רמת הבדיקה וההפעלה. השתמש באפשרות "aggregate-similar-tests" כדי לצבור מדדי בדיקות דומים ברמת הפעלת הבדיקה ולכתוב אותו לקובץ יומן. הבדיקות נבדלות רק במספר האיטרציות או בעל אותו שם נחשבות למבחנים דומים. זו תהיה גישה למדדים גולמיים בלבד.

סיכום

בוני ציבור

MetricFilePostProcessor ()
MetricFilePostProcessor ( MetricUtility metricUtil)

שיטות ציבוריות

processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

יישום שיטה זו על מנת ליצור מערך מדדים חדשים מהמדדים והיומנים הקיימים.

processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs) processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs) processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs)

יישום שיטה זו לפרסום מדדי תהליך ויומנים מכל בדיקה.

בוני ציבור

מעבד MetricFilePostProcessor

public MetricFilePostProcessor ()

מעבד MetricFilePostProcessor

public MetricFilePostProcessor (MetricUtility metricUtil)

פרמטרים
metricUtil MetricUtility

שיטות ציבוריות

processRunMetricsAndLogs

public processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
         runLogs)

הטמעת שיטה זו על מנת ליצור מערך מדדים חדשים מהמדדים והיומנים הקיימים. יש להחזיר רק את הערכים החדשים שנוצרו, ועם שם מפתח ייחודי (לא תתאפשר התנגשות עם מפתחות קיימים).

פרמטרים
rawMetrics : קבוצת המדדים הגולמיים הזמינים לריצה.

runLogs : קבוצת קבצי היומן להריצת הבדיקה.

החזרות
קבוצת המדדים החדשים שנוצרו מתוך מדדי ההרצה.

processTestMetricsAndLogs

public processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, 
         testMetrics, 
         testLogs)

יישום שיטה זו לפרסום מדדי תהליך ויומנים מכל בדיקה. יש להחזיר רק את המדדים החדשים שנוצרו, ועם שם מפתח ייחודי (לא תתאפשר התנגשות עם מפתחות קיימים).

פרמטרים
testDescription TestDescription : מטרת TestDescription המתאר את המבחן.

testMetrics : קבוצת המדדים מהבדיקה.

testLogs : קבוצת הקבצים שנרשמה במהלך הבדיקה.

החזרות
קבוצת המדדים החדשים שנוצרו מתוך מדדי הבדיקה.