קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

BugreportCollector.Freq

public static final enum BugreportCollector.Freq
extends Enum< BugreportCollector.Freq > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq


סיכום

ערכי Enum

BugreportCollector.Freq EACH

BugreportCollector.Freq FIRST

שיטות ציבוריות

static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)
static final Freq[] values ()

ערכי Enum

כל אחד

public static final BugreportCollector.Freq EACH

ראשון

public static final BugreportCollector.Freq FIRST

שיטות ציבוריות

ערך של

public static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
BugreportCollector.Freq

ערכים

public static final Freq[] values ()

החזרות
Freq[]