קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

BugreportCollector.Freq

public static final enum BugreportCollector.Freq
implements BugreportCollector.SubPredicate

com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Freq


סיכום

ערכי מנה

BugreportCollector.Freq EACH

BugreportCollector.Freq FIRST

שיטות ציבוריות

static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)
static final Freq[] values ()

ערכי מנה

כל אחד

public static final BugreportCollector.Freq EACH

ראשון

public static final BugreportCollector.Freq FIRST

שיטות ציבוריות

ערך של

public static BugreportCollector.Freq valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
BugreportCollector.Freq

ערכים

public static final Freq[] values ()

החזרות
Freq[]