קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

BugreportCollector. שם עצם

public static final enum BugreportCollector.Noun
extends Enum< BugreportCollector.Noun > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Noun >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Noun


סיכום

ערכי Enum

BugreportCollector.Noun FAILED_INVOCATION

BugreportCollector.Noun FAILED_TESTCASE

BugreportCollector.Noun FAILED_TESTRUN

BugreportCollector.Noun INVOCATION

BugreportCollector.Noun TESTCASE

BugreportCollector.Noun TESTRUN

שיטות ציבוריות

static BugreportCollector.Noun valueOf (String name)
static final Noun[] values ()

ערכי Enum

נכשל_INVOCATION

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_INVOCATION

FAILED_TESTCASE

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_TESTCASE

FAILED_TESTRUN

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_TESTRUN

קְרִיאָה

public static final BugreportCollector.Noun INVOCATION

מבחן

public static final BugreportCollector.Noun TESTCASE

מבחן ריצה

public static final BugreportCollector.Noun TESTRUN

שיטות ציבוריות

ערך של

public static BugreportCollector.Noun valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
BugreportCollector.Noun

ערכים

public static final Noun[] values ()

החזרות
Noun[]