קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

BugreportCollector.Noun

public static final enum BugreportCollector.Noun
implements BugreportCollector.SubPredicate

com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Noun


סיכום

ערכי מנה

BugreportCollector.Noun FAILED_INVOCATION

BugreportCollector.Noun FAILED_TESTCASE

BugreportCollector.Noun FAILED_TESTRUN

BugreportCollector.Noun INVOCATION

BugreportCollector.Noun TESTCASE

BugreportCollector.Noun TESTRUN

שיטות ציבוריות

static BugreportCollector.Noun valueOf (String name)
static final Noun[] values ()

ערכי מנה

FAILED_INVOCATION

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_INVOCATION

FAILED_TESTCASE

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_TESTCASE

FAILED_TESTRUN

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_TESTRUN

קְרִיאָה

public static final BugreportCollector.Noun INVOCATION

מבחן מבחן

public static final BugreportCollector.Noun TESTCASE

מבחן ריצה

public static final BugreportCollector.Noun TESTRUN

שיטות ציבוריות

ערך של

public static BugreportCollector.Noun valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
BugreportCollector.Noun

ערכים

public static final Noun[] values ()

החזרות
Noun[]