קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

BugreportCollector. קשר

public static final enum BugreportCollector.Relation
extends Enum< BugreportCollector.Relation > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Relation >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Relation


סיכום

ערכי Enum

BugreportCollector.Relation AFTER

BugreportCollector.Relation AT_START_OF

שיטות ציבוריות

static BugreportCollector.Relation valueOf (String name)
static final Relation[] values ()

ערכי Enum

לאחר

public static final BugreportCollector.Relation AFTER

AT_START_OF

public static final BugreportCollector.Relation AT_START_OF

שיטות ציבוריות

ערך של

public static BugreportCollector.Relation valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
BugreportCollector.Relation

ערכים

public static final Relation[] values ()

החזרות
Relation[]