קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ITestLoggerReceiver

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


ישות שניתן להחדיר לה מופע של ITestLogger כך שניתן יהיה להשתמש בו למטרות רישום.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

מזריק את המופע של ITestLogger

שיטות ציבוריות

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

מזריק את המופע של ITestLogger

פרמטרים
testLogger ITestLogger

,

ITestLoggerReceiver

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


ישות שניתן להחדיר לה מופע של ITestLogger כך שניתן יהיה להשתמש בו למטרות רישום.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

מזריק את המופע של ITestLogger

שיטות ציבוריות

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

מזריק את המופע של ITestLogger

פרמטרים
testLogger ITestLogger