Log dosyası

public class LogFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.LogFile


Kaydedilmiş bir günlük dosyasının meta verilerini tutacak sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

LogFile (String path, String url, LogDataType type)

Dosya yolu, URL ve LogDataType meta verileriyle bir LogFile oluşturun.

LogFile (String path, String url, boolean isCompressed, LogDataType type, long size)

Dosya yolu, URL ve LogDataType meta verileriyle bir LogFile oluşturun.

Genel yöntemler

String getPath ()

Mutlak yolu alın.

long getSize ()

Günlüğe kaydedilen dosyanın boyutunu alın.

LogDataType getType ()

Günlüğe kaydedilen dosyanın LogDataType alın.

String getUrl ()

Kaydedilen dosyaya erişilebileceği URL'yi alın.

boolean isCompressed ()

Dosyanın sıkıştırılmış olup olmadığını öğrenin.

boolean isText ()

Dosyanın metin olarak görüntülenip görüntülenemeyeceğini öğrenin.

Kamu inşaatçıları

Log dosyası

public LogFile (String path, 
        String url, 
        LogDataType type)

Dosya yolu, URL ve LogDataType meta verileriyle bir LogFile oluşturun.

Parametreler
path String : Kaydedilen dosyanın mutlak yolu.

url String : Kaydedilen dosyaya erişilebileceği URL.

type LogDataType : Günlüğe kaydedilen dosyanın LogDataType .

Log dosyası

public LogFile (String path, 
        String url, 
        boolean isCompressed, 
        LogDataType type, 
        long size)

Dosya yolu, URL ve LogDataType meta verileriyle bir LogFile oluşturun. Sıkıştırılmış durumun açıkça ayarlanabildiği LogFile#LogFile(String, String, LogDataType) varyasyonu, çünkü bazı durumlarda dosyayı manuel olarak sıkıştırıyoruz ancak izleme amacıyla orijinal türü korumak istiyoruz.

Parametreler
path String : Kaydedilen dosyanın mutlak yolu.

url String : Kaydedilen dosyaya erişilebileceği URL.

isCompressed boolean : Dosyanın sıkıştırılıp sıkıştırılmadığı.

type LogDataType : Günlüğe kaydedilen dosyanın LogDataType .

size long : Günlüğe kaydedilen dosyanın bayt cinsinden boyutu.

Genel yöntemler

getPath

public String getPath ()

Mutlak yolu alın.

İadeler
String

getSize

public long getSize ()

Günlüğe kaydedilen dosyanın boyutunu alın.

İadeler
long

getType

public LogDataType getType ()

Günlüğe kaydedilen dosyanın LogDataType alın.

İadeler
LogDataType

getUrl

public String getUrl ()

Kaydedilen dosyaya erişilebileceği URL'yi alın.

İadeler
String

Sıkıştırılmış

public boolean isCompressed ()

Dosyanın sıkıştırılmış olup olmadığını öğrenin.

İadeler
boolean

isText

public boolean isText ()

Dosyanın metin olarak görüntülenip görüntülenemeyeceğini öğrenin.

İadeler
boolean