קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TestSummary.Type

public static final enum TestSummary.Type

com.android.tradefed.result.TestSummary.Type


סיכום

ערכי מנה

TestSummary.Type TEXT

TestSummary.Type URI

שיטות ציבוריות

static TestSummary.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

ערכי מנה

טֶקסט

public static final TestSummary.Type TEXT

URI

public static final TestSummary.Type URI

שיטות ציבוריות

ערך של

public static TestSummary.Type valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
TestSummary.Type

ערכים

public static final Type[] values ()

החזרות
Type[]