קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

DefaultRemoteAndroidTestRunner

public class DefaultRemoteAndroidTestRunner
extends RemoteAndroidTestRunner

java.lang. אובייקט
com.android.ddmlib.testrunner.RemoteAndroidTestRunner
com.android.tradefed.result.ddmlib.DefaultRemoteAndroidTestRunner


הרחבה של ה- ddmlib RemoteAndroidTestRunner להגדרת ברירת מחדל למקרי שימוש ב- Tradefed.

סיכום

בונים ציבוריים

DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, String runnerName, IShellEnabledDevice remoteDevice)

שיטות ציבוריות

IInstrumentationResultParser createParser (String runName, listeners) createParser (String runName, listeners)

בונים ציבוריים

DefaultRemoteAndroidTestRunner

public DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, 
        String runnerName, 
        IShellEnabledDevice remoteDevice)

פרמטרים
packageName String

runnerName String

remoteDevice IShellEnabledDevice

שיטות ציבוריות

createParser

public IInstrumentationResultParser createParser (String runName, 
         listeners)

פרמטרים
runName String

listeners

החזרות
IInstrumentationResultParser