TestRunToTestInvocationForwarder

public class TestRunToTestInvocationForwarder
extends Object implements ITestRunListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.ddmlib.TestRunToTestInvocationForwarder


معيد التوجيه من ddmlib ITestRunListener إلى ITestLifeCycleReceiver . الواجهة التي تضمن تحويل النتائج من واجهة ddmlib إلى واجهة Tradefed.

ترتبط واجهة Ddmlib بإجراء اختبارات الأجهزة.

ملخص

مجالات

public static final String ERROR_MESSAGE_FORMAT

المقاولين العامة

TestRunToTestInvocationForwarder ( listeners) TestRunToTestInvocationForwarder ( listeners)

الأساليب العامة

void testAssumptionFailure (TestIdentifier testId, String trace)
void testEnded (TestIdentifier testId, testMetrics) testEnded (TestIdentifier testId, testMetrics)
void testFailed (TestIdentifier testId, String trace)
void testIgnored (TestIdentifier testId)
void testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics) testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics)
void testRunFailed (String failure)
void testRunStarted (String runName, int testCount)
void testRunStopped (long elapsedTime)
void testStarted (TestIdentifier testId)

مجالات

ERROR_MESSAGE_FORMAT

public static final String ERROR_MESSAGE_FORMAT

المقاولين العامة

TestRunToTestInvocationForwarder

public TestRunToTestInvocationForwarder ( listeners)

حدود
listeners

الأساليب العامة

testAssumptionFailure

public void testAssumptionFailure (TestIdentifier testId, 
        String trace)

حدود
testId TestIdentifier

trace String

انتهى الاختبار

public void testEnded (TestIdentifier testId, 
         testMetrics)

حدود
testId TestIdentifier

testMetrics

فشل الاختبار

public void testFailed (TestIdentifier testId, 
        String trace)

حدود
testId TestIdentifier

trace String

testIgnored

public void testIgnored (TestIdentifier testId)

حدود
testId TestIdentifier

testRunEnded

public void testRunEnded (long elapsedTime, 
         runMetrics)

حدود
elapsedTime long

runMetrics

فشل تشغيل الاختبار

public void testRunFailed (String failure)

حدود
failure String

testRunStarted

public void testRunStarted (String runName, 
        int testCount)

حدود
runName String

testCount int

testRunStopped

public void testRunStopped (long elapsedTime)

حدود
elapsedTime long

testStarted

public void testStarted (TestIdentifier testId)

حدود
testId TestIdentifier