SuiteResultHolder

public class SuiteResultHolder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder


كائن مساعد لتسهيل عملية التسلسل وإلغاء تسلسل نتائج الاستدعاء.

ملخص

مجالات

public int completeModules

public IInvocationContext context

سياق الاستدعاء الذي أدى إلى هذه النتائج.

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public modulesAbi

خريطة أبي لكل وحدة.

public long passedTests

public runResults

جمع كافة النتائج من الاستدعاء.

public long startTime

public int totalModules

المقاولين العامة

SuiteResultHolder ()

مجالات

CompleteModules

public int completeModules

سياق

public IInvocationContext context

سياق الاستدعاء الذي أدى إلى هذه النتائج.

وقت النهاية

public long endTime

FailTests

public long failedTests

اسم المضيف

public String hostName

modulsAbi

public  modulesAbi

خريطة أبي لكل وحدة.

passTests

public long passedTests

runResults

public  runResults

جمع كافة النتائج من الاستدعاء.

وقت البدء

public long startTime

TotalModules

public int totalModules

المقاولين العامة

SuiteResultHolder

public SuiteResultHolder ()