קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

SuiteResultReporter.ModulePrepTimes

public static class SuiteResultReporter.ModulePrepTimes
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter.ModulePrepTimes


בעל חפץ להכנת זמן ההורדה של מודול אחד.

סיכום

שדות

public final long mPrepTime

public final long mTearDownTime

בונים ציבוריים

ModulePrepTimes (long prepTime, long tearTime)

שיטות ציבוריות

String toString ()

שדות

mPrepTime

public final long mPrepTime

mTearDownTime

public final long mTearDownTime

בונים ציבוריים

ModulePrepTimes

public ModulePrepTimes (long prepTime, 
                long tearTime)

פרמטרים
prepTime long

tearTime long

שיטות ציבוריות

toString

public String toString ()

החזרות
String