קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

XmlSuiteResultFormatter.RunHistory

public static final class XmlSuiteResultFormatter.RunHistory
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.result.suite.XmlSuiteResultFormatter.RunHistory


אובייקט עוזר להמרת JSON.

סיכום

שדות

public String commandLineArgs

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public long passedTests

public long startTime

בונים ציבוריים

RunHistory ()

שדות

commandLineArgs

public String commandLineArgs

endTime

public long endTime

נכשל בדיקות

public long failedTests

שם מארח

public String hostName

עבר מבחנים

public long passedTests

שעת התחלה

public long startTime

בונים ציבוריים

RunHistory

public RunHistory ()