קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

RetryStatistics

public class RetryStatistics
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.retry.RetryStatistics


מבנה המחזיק את הסטטיסטיקה לפגישה IRemoteTest של IRemoteTest אחד. לא כל השדות עשויים להיות מאוכלסים, תלוי RetryStrategy .

סיכום

שדות

public long mRetryFailure

public long mRetrySuccess

public long mRetryTime

בונים ציבוריים

RetryStatistics ()

שיטות ציבוריות

static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats) aggregateStatistics ( stats)

שיטת עוזר לצבירת הנתונים הסטטיסטיים של מספר ניסיונות חוזרים.

שדות

mRetryFailure

10. קפה

mRetrySuccess

public long mRetrySuccess

mRetryTime

public long mRetryTime

בונים ציבוריים

RetryStatistics

public RetryStatistics ()

שיטות ציבוריות

aggregateStatistics

public static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats)

שיטת עוזר לצבירת הנתונים הסטטיסטיים של מספר ניסיונות חוזרים.

פרמטרים
stats

החזרות
RetryStatistics