จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ISandboxFactory

public interface ISandboxFactory

com.android.tradefed.sandbox.ISandboxFactory


โรงงานสำหรับสร้าง ISandbox

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract ISandbox createSandbox ()

สร้างอินสแตนซ์แซนด์บ็อกซ์ที่สามารถใช้เพื่อเรียกใช้การเรียกใช้

วิธีการสาธารณะ

สร้างแซนด์บ็อกซ์

public abstract ISandbox createSandbox ()

สร้างอินสแตนซ์แซนด์บ็อกซ์ที่สามารถใช้เพื่อเรียกใช้การเรียกใช้

ผลตอบแทน
ISandbox ISandbox