קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ISandboxFactory

public interface ISandboxFactory

com.android.tradefed.sandbox.ISandboxFactory


מפעל ליצירת ISandbox .

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract ISandbox createSandbox ()

יוצר מופע של ארגז חול שיכול לשמש להפעלת קריאה

שיטות ציבוריות

createSandbox

public abstract ISandbox createSandbox ()

יוצר מופע של ארגז חול שיכול לשמש להפעלת קריאה

החזרות
ISandbox ISandbox