קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

SandboxConfigDump.DumpCmd

public static final enum SandboxConfigDump.DumpCmd
extends Enum< SandboxConfigDump.DumpCmd >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump.DumpCmd >
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump.DumpCmd


סיכום

ערכי Enum

SandboxConfigDump.DumpCmd FULL_XML

קובץ ה- XML ​​המלא המבוסס על שורת הפקודה ייצא

SandboxConfigDump.DumpCmd NON_VERSIONED_CONFIG

רק האלמנט שאינו גרסה של ה- XML ​​יוצג

SandboxConfigDump.DumpCmd RUN_CONFIG

תוצא תצורה מוכנה להפעלה

SandboxConfigDump.DumpCmd STRICT_TEST

מצב המשמש לזרוק את תבנית הבדיקה בלבד.

SandboxConfigDump.DumpCmd TEST_MODE

מצב מיוחד המאפשר לארגז החול לייצר שכבה נוספת של ארגז חול.

שיטות ציבוריות

static SandboxConfigDump.DumpCmd valueOf (String name)
static final DumpCmd[] values ()

ערכי Enum

FULL_XML

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd FULL_XML

קובץ ה- XML ​​המלא המבוסס על שורת הפקודה ייצא

NON_VERSIONED_CONFIG

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd NON_VERSIONED_CONFIG

רק האלמנט שאינו גרסה של ה- XML ​​יוצג

RUN_CONFIG

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd RUN_CONFIG

תוצא תצורה מוכנה להפעלה

STRICT_TEST

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd STRICT_TEST

מצב המשמש לזרוק את תבנית הבדיקה בלבד.

מצב מבחן

public static final SandboxConfigDump.DumpCmd TEST_MODE

מצב מיוחד המאפשר לארגז החול לייצר שכבה נוספת של ארגז חול.

שיטות ציבוריות

ערך של

public static SandboxConfigDump.DumpCmd valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
SandboxConfigDump.DumpCmd

ערכים

public static final DumpCmd[] values ()

החזרות
DumpCmd[]