Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措

SandboxInvocationRunner

public class SandboxInvocationRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxInvocationRunner


运行与沙箱中的调用关联的测试。

概括

公共建设者

SandboxInvocationRunner ()

公开方法

static boolean prepareAndRun (TestInformation info, IConfiguration config, ITestInvocationListener listener)

进行设置并运行测试。

公共建设者

SandboxInvocationRunner

public SandboxInvocationRunner ()

公开方法

准备并运行

public static boolean prepareAndRun (TestInformation info, 
        IConfiguration config, 
        ITestInvocationListener listener)

进行设置并运行测试。

参数
info TestInformation

config IConfiguration

listener ITestInvocationListener

退货
boolean如果调用成功,则为true。否则为假。