קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TradefedSandboxFactory

public class TradefedSandboxFactory
extends Object implements ISandboxFactory

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxFactory


יישום ברירת מחדל עבור SandboxFactory

סיכום

בונים ציבוריים

TradefedSandboxFactory ()

שיטות ציבוריות

ISandbox createSandbox ()

יוצר מופע של ארגז חול שיכול לשמש להפעלת קריאה

בונים ציבוריים

TradefedSandboxFactory

public TradefedSandboxFactory ()

שיטות ציבוריות

createSandbox

public ISandbox createSandbox ()

יוצר מופע של ארגז חול שיכול לשמש להפעלת קריאה

החזרות
ISandbox ISandbox