TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

public static class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener


كعب روتين IScheduledInvocationListener الذي لا يفعل شيئًا.

ملخص

المقاولين العامة

StubScheduledInvocationListener ()

الأساليب العامة

void invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates)

رد الاتصال عند اكتمال الاستدعاء بالكامل، بما في ذلك جميع أحداث ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

المقاولين العامة

StubScheduledInvocationListener

public StubScheduledInvocationListener ()

الأساليب العامة

invocationComplete

public void invocationComplete (IInvocationContext metadata, 
                 devicesStates)

رد الاتصال عند اكتمال الاستدعاء بالكامل، بما في ذلك جميع أحداث ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .