จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IRemoteFeature

public interface IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.IRemoteFeature


อินเทอร์เฟซที่อธิบายคุณลักษณะใน Tradefed ที่สามารถดำเนินการได้ตามคำขอ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

ส่งกลับ FeatureResponse ตามคำขอ

abstract String getName ()

ชื่อของคุณสมบัติ

วิธีการสาธารณะ

ดำเนินการ

public abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

ส่งกลับ FeatureResponse ตามคำขอ

พารามิเตอร์
request FeatureRequest

คืนสินค้า
FeatureResponse

getName

public abstract String getName ()

ชื่อของคุณสมบัติ ต้องตรงกับ FeatureRequest#getName()

คืนสินค้า
String