ตัวรับ ISystemStatusChecker

public interface ISystemStatusCheckerReceiver

com.android.tradefed.suite.checker.ISystemStatusCheckerReceiver


IRemoteTest ที่ต้องเข้าถึง ISystemStatusChecker จากการกำหนดค่า

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers) setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

ตั้งค่า ISystemStatusChecker จากการกำหนดค่าสำหรับการทดสอบ

วิธีการสาธารณะ

setSystemStatusChecker

public abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

ตั้งค่า ISystemStatusChecker จากการกำหนดค่าสำหรับการทดสอบ

พารามิเตอร์
systemCheckers