קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

StatusCheckerResult.CheckStatus

public static final enum StatusCheckerResult.CheckStatus
extends Enum< StatusCheckerResult.CheckStatus >

java.lang. אובייקט
java.lang.Enum < com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult.CheckStatus >
com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult.CheckStatus


סיכום

ערכי Enum

StatusCheckerResult.CheckStatus FAILED

בדיקת הסטטוס לא הצליחה.

StatusCheckerResult.CheckStatus SUCCESS

בדיקת הסטטוס הצליחה

שיטות ציבוריות

static StatusCheckerResult.CheckStatus valueOf (String name)
static final CheckStatus[] values ()

ערכי Enum

נִכשָׁל

public static final StatusCheckerResult.CheckStatus FAILED

בדיקת הסטטוס לא הצליחה. הודעת שגיאה עשויה להיות זמינה (אופציונלי).

הַצלָחָה

public static final StatusCheckerResult.CheckStatus SUCCESS

בדיקת הסטטוס הצליחה

שיטות ציבוריות

ערך של

public static StatusCheckerResult.CheckStatus valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
StatusCheckerResult.CheckStatus

ערכים

public static final CheckStatus[] values ()

החזרות
CheckStatus[]