AllTestAppsInstallSetup

public class AllTestAppsInstallSetup
extends BaseTargetPreparer implements IAbiReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AllTestAppsInstallSetup


ITargetPreparer , który instaluje wszystkie aplikacje z folderu IDeviceBuildInfo#getTestsDir() na urządzeniu. Aby zainstalować indywidualną aplikację testową, zobacz TestAppInstallSetup

Streszczenie

Konstruktory publiczne

AllTestAppsInstallSetup ()

Metody publiczne

IAbi getAbi ()
void setAbi ( IAbi abi)
void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktory publiczne

AllTestAppsInstallSetup

public AllTestAppsInstallSetup ()

Metody publiczne

dostaćAbi

public IAbi getAbi ()

Zwroty
IAbi

ustaw Abi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametry
abi IAbi

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException